พิธีเปิดโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @ Chiangmai

นายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @ Chiangmai   โดยมี  อรชร  จันทร์วิวัฒนา  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  นายวรวัชร  ตันตรานนท์  กรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด  พร้อมคณะและพนักงานกว่า 800 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ   ลานอนุสาวรีย์สามกษัติรย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น