พิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีคณะครูจีน ที่ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อม นางจิ๋ว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน  ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีคณะครูจีน  ที่ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน จากการส่งประกวดผลงานวีดิทัศน์ภาษาจีนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น