พระพรหมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดพันอ้น

พระพรหมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษยานุศิษย์ นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดพันอ้น เชียงใหม่ เพื่อนำปัจจัยไปบำรุง ซ่อมแซม ถาวรวัตถุ และเสนาสนะของวัด โดยมีพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสเป็นประธานพิจารณาและรับ ณ วัดพันอ้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น