ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง Plus ลำพูน โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ สำคัญของจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน เพิ่มมากขึ้น
วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2560 ) ที่ ร้านอาหารลานหริภุญชัย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง , นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้ต้อนรับ คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เยี่ยมชมเส้นทางการเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง Plus ลำพูน ภายใต้ แนวคิด เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของพื้นที่และเส้นทางการที่จะสามารถเสนอขายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง Plus ลำพูน โดยเดินทางระหว่างระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2560 มีบริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายแพ็คเกจทางการท่องเที่ยวให้ แก่ตลาดต่างประเทศ 19 บริษัท , มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์ด้านการทำทัวร์ และสื่อมวลชนที่จะช่วยเสริมสร้างการรับรู้การและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำปางและลำพูน ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
คณะผู้ประกอบการได้เดินทางมาที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยได้เดินทางไปอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอลี้ เช่น วัดพระธาตุดวงเดียว , ชุมชนพระบาทห้วยต้ม , วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม , สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย , ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงินฝีมือชาวปกาเกอะญอพระบาทห้วยต้ม ในช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้เดินทางไปสักการะวัดพระพุทธบาทผาหนามและวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจากนั้น คณะได้เดินทางมาเลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดย้อม และงานหัตถกรรมต่างๆ ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย และเยี่ยมชมวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนและนมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ปีระกา และ เยี่ยมชมการสาธิตการปั้นพระรอด ที่วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจะจัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยว เสนอขายให้แก่กลุ่มตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย อิตาลี เยอรมนี จีน เกาหลี และประเทศอื่น ๆ ที่ สนใจการท่องเที่ยวประเทศไทย .

ร่วมแสดงความคิดเห็น