มอบพระพุทธรูป จำนวน 15 องค์ ให้แก่ กก.ตชด.ที่ 32 พะเยา

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อม พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐิภัทร ณฏฐกาโร ผช.ผอ.โรงเรียนฯและคณะครู มอบพระพุทธรูป จำนวน 15 องค์ พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ กก.ตชด.ที่ 32 พะเยา โดยมี ร.ต.ท.ชรรเชาว์ บริบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่บริเวณหน้า โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น