เมตตาฯไหว้ครู-รับน้องใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จัดขึ้น ณ วิหารของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นักเรียนได้สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้นำพานดอกไม้และพานธูปเทียนกราบคุณครูด้วยความเคารพ โดยพระราชเจติยาจารย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู , ประกอบพิธีเจิมหนังสือ และให้โอวาทแก่นักเรียนรวมทั้งมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือการงานดี และทุนอาหารกลางวัน

พิธีครั้งนี้ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าพิธีเจิมหน้าผากด้วยสีเหลือง -น้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน โดยพระราชเจติยาจารย์ และพระเทพมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต

ส่วนนักเรียนหญิง ได้เข้าพิธีเจิมหน้าผากด้วยสีเหลือง – น้ำเงิน โดยอดีตครูใหญ่ของโรงเรียน นายสว่าง เรืองสวัสดิ์ และได้รับการผูกข้อมือจากผู้อำนวยการ นางสุจิตตพร ตระการกมล และอาจารย์ศิษย์เก่าอาวุโส เพื่อเป็นการรับขวัญและต้อนรับศิษย์ใหม่ว่า บัดนี้ได้เป็นศิษย์เมตตาโดยสมบูรณ์ เสร็จพิธีทางสงฆ์ น้องใหม่ได้เดินแถวผ่านซุ้มต้อนรับของรุ่นพี่ และร่วมกิจกรรมภาคบันเทิง ในช่วงบ่าย ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลประกวดร้องเพลงและ ประกวดพานวันไหว้ครู เพื่อสร้างกำลังใจแก่นักเรียนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น