“อนุ” แจกข้าวฟรีทุกพฤหัส พื้นที่โหล่งขอด

โครงการโรงทาน สภ.โหล่งขอด อ.พร้าวที่ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.โหล่งขอดได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตำรวจและประชาชนจะได้เป็นมิตรกันยิ่งขึ้น จัดอาหารบริการฟรีทุกเช้าวันพฤหัสบดีที่จุดตรวจพิทักษ์ธรรม วันนี้มี ข้าว ไข่พะโล้ และมีผู้นำกล้วยทอดมามอบเพิ่มเติมผู้มารับบริการวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ไปไร่ไปสวนและผู้ที่มารอรถโดยสารเพื่อเดินทางเข้าเมืองเชียงใหม่และเข้าอำเภอพร้าว ได้มีโอกาสบริการประชาชนใจดีจริงๆ ผู้กำกับอนุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น