พาณิชย์เชียงใหม่รายงาน ตลาดขายผลผลิตตามเป้า

นางสาววิลาวัลย์ จันทรนิภา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ว่าคาดการณ์ปลูกข้าวปี2559/60 รอบที่ 2 พื้นที่ปลูก 113,181 ไร่ คาดการณ์เก็บเกี่ยวข้าวปี2559/60รอบที่ 2 76,624 ตัน ข้าวนาปรังราคาที่เกษตรกรขายได้ ความชื้นร้อยละ 15 ตันละ 7,400 – 7,900 บาทความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ตันละ 6,000 – 6,400 บาท
ทั้งนี้ผลผลิตหอมแดงราคาที่เกษตรกรขายได้สดคละกิโลกรัม 10 – 12 บาท แห้งคละกิโลกรัมละ 20 -24 บาท มัดจุกคละกิโลกรัมละ 25-35 บาท ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 90 ลิ้นจี่ ราคาที่เกษตรกรขายได้พันธุ์ฮงฮวยกิโลกรัมละ 25-40 บาท พื้นที่ปลูก53,477 ไร่ ผลิต 25,348 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วประมาณร้อยละ 57


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด ตามตลาดชุมชนต่างๆเช่น งานธงฟ้า กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ – อังคาร ของสิ้นเดือน ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนร่วมกับตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม่ ลดค่าครองชีพร้อยละ 15 – 20 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เน้นย้ำให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ดูเรื่องการประกันราคาข้าวโดยเฉพาะสันป่าตอง 1 ที่ราคาตกต่ำ และเรื่องราคาหอมแดง ประมวลผลสรุปเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทั่วกัน รวมถึงต้องมีมาตรการสร้างความรับรู้ของประชาชนและนำมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมมาดำเนินการ


“หาก อะไรที่เป็นปัญหาที่จะกระทบต่อการออกจำหน่ายของสินค้ามีตารางสินค้าอยู่แล้ว ซึ่งสามารถประมาณตลาดก่อนได้ อย่างเช่น ลำไยจะออกสู่ตลาดในปีนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดต้องวางแผนแล้วว่า ประชารัฐจะช่วยเท่าไร จะเข้าสู่โรงงานแปรรูปเท่าไร บทบาทของเกษตรคือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีในพื้นที่เท่าเดิมให้มีผลผลิตมากขึ้น บทบาทที่ 2 จากสินค้าไปสู่ตลาดเป็นบทบาทของพาณิชย์ ซึ่งพาณิชย์ต้องเชื่อมโยงการปฏิบัติกับเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป การคาดการณ์สินค้า ราคาตลาด และการสร้างความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น