Dream Valley Spa รับพนักงานนวดทำงานดูไบ ถูกกฏหมาย

Dream Valley Spa

งานต่างประเทศดูไบ ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ไม่แอบแฝง

รับสมัคร พนักงานนวดไทยและสปา

เพื่อปฏิบัติงาน ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตำแหน่ง

พนักงานนวด หญิง                   5 ตำแหน่ง

พนักงานนวดสาวประเภท 2       5 ตำแหน่ง

เอกสารที่ต้องใช้

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

– สำเนาใบประกาศจากกระทรวงสารธารณสุขเป็นภาษาอังกฤษ

  ที่ผ่านการอบรม 150 ชั่วโมงขึ้นไป 1 ใบ

– รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 1 ใบ

– ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านการตรวจ 4 โรค

    * เอดส์ * วัณโรค * ซิฟิลิต * ไวรัสตับอักเสบบี

ผลประโยชน์

1. วีซ่าทำงาน 2 ปี

2. เงินเดือน 17,000 บาท l คอมมิชชั่น 10%  * ทิปมือส่วนตัว 100% 

   * รวมรายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป

3. มีประกันสังคม

4. สอบขึ้นทะเบียนพนักงานนวดตามกฏหมายของดูไบ

   * ที่พักฟรี * ชุดฟอร์มฟรี    * ฟรี.ทำงานครบ 1 ปี มีโบนัสให้ 1 เดือน

   * ฟรีตั๋วเครื่องบินเมื่อทำงานครบ 2 ปี

ติดต่อทาง E-mail : [email protected]

065-805 7795

ร่วมแสดงความคิดเห็น