พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น