พิธีวางศิลากฤษ์ อาคารรวมใจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ๘๐ ปี

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีวางศิลากฤษ์ อาคารรวมใจวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ๘๐ ปี โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการฯ ๔ ฝ่าย คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง และ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เสร็จพิธีอันเป็นมงคลแล้ว ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ หน้าอาคาร ๘ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น