ว.เทคโนโลยีพณิชย์การเชียงใหม่ และ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ลงนาม MOU เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย์การเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับ นายนิรันดร์ จาวลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย์การเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น