สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ประธานเปิดปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ เหลืองอร่าม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น