อบจ.เชียงใหม่ เปิดสะพานแขวนข้ามช่องแคบ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

อบจ.เชียงใหม่ เปิดสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา – บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

สืบเนื่องจากประชาชนบ้านป่าสักงาม ประสบปัญหาการเดินทางจากการสร้างเขื่อน ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลผ่านมายังเส้นทางที่ประชาชนบ้านป่าสักงาม ใช้เดินทางมา อ.ดอยสะเก็ด เดิมมีระยะทางเพียง 5 กม. เมื่อมีการก่อ สร้างเขื่อน น้ำในเขื่อนได้ปิดเส้นทางการสัญจร ไม่สามารถเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่ – พร้าว ผ่าน อ.แม่แตง อ.สันทราย ระยะทางกว่า 90 กม. ทำให้เดินทางมา อ.ดอยสะเก็ด เกิดความล่าช้าและมีความลำบาก ประชาชนบ้านป่าสักงาม จึงเปลี่ยนมาใช้เรือข้ามมาแทน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียนใน อ.ดอยสะเก็ด และในตัวเมืองเชียงใหม่ ประสบปัญหาการเดินทางจากเรือที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งไปกลับวันละ 1 เที่ยวเท่านั้น

ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องใช้เส้นทางรถยนต์เพียงอย่างเดียว ประชาชนบ้านป่าสักงาม จึงร้องขอไปยังองคมนตรี พณ.พลากร สุวรรณรัตน์ และได้สั่งการให้ อบจ.เชียงใหม่ จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง แต่ประสบปัญหาเชิงพื้นที่เนื่องจากบริเวณก่อสร้างเป็นช่องแคบหุบเหวลึก จึงไม่สามารถก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความยาวกว่า 120 เมตรได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

ทาง อบจ.เชียงใหม่ จึงได้นำนวัตกรรมการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามช่องแคบ ความยาว 166 เมตร ช่วงเดียว โครงสร้างพื้นเป็นโครงเหล็กถัก พื้นเป็นเหล็กลายตีนไก่ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะบรรทุก 1 ตัน สามารถวิ่งข้ามไปมาได้ และปัจจุบันได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ร่วมประสานงานผ่านนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สจ.เชียง ใหม่ อ.ดอยสะเก็ด นายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายก ทต.ลวงเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

อบจ.เชียงใหม่ จึงจะได้จัดพิธีทำบุญสะพาแขวนข้ามช่องแคบ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา บ้านป่าสักงาม ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา – บ้านป่าสักงาม เพื่อให้ราษฎรบ้านป่าสักงามสามารถเดินทางมาติดต่อราชการที่ อ.ดอยสะเก็ด มาโรงเรียน รพ.ได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง เพราะสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่สามารถชมวิวเป็นมุมกว้างได้ 360 องศา และเป็นสะพานแขวนแห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่มีความยาวถึง 166 เมตร ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น