กรมควบคุมโรค เตือนช่วงเข้าพรรษานี้ ควรหลีกเลี่ยงกินหมูดิบ และไม่ถวายอาหารสุกๆ ดิบๆ แก่พระสงฆ์ ป้องกันโรคไข้หูดับ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันเข้าพรรษาทุกปี มีประชาชนจำนวนมาก จะเดินทางกลับภูมิลำเนา พบปะญาติพี่น้องและร่วมทำบุญ ซึ่งจะมีการจัดเลี้ยงหรือรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น จึงควรระวังในเรื่องการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละเองในหมู่บ้าน และนำมารับประทานดิบหรือแบบสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หลู้ หมูกระทะ ปิ้งย่างไม่สุก เป็นต้น ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หูดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 มิ.ย.60 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 176 ราย เสียชีวิต 10 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ 45-54 ปี และ 55-64 ปี ตามลำดับ ส่วน 5 จังหวัดแรกที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อุตรดิตถ์ น่าน นครสวรรค์ พิจิตร และสระแก้ว ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคเหนือ (111 ราย) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (44 ราย) หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้ป่วยทั้งหมด

นพ.เจษฎา กล่าวอีกว่า โรคติดเชื้อไข้หูดับ สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ 1.การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ รวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในหมู และเลือดของหมูที่เป็นโรค โดยติดต่อสู่คนทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา 2.การกินหมูดิบ หรือสุกๆดิบๆ ทั้งเนื้อ เครื่องใน และเลือด ซึ่งเชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจอักเสบ และที่สำคัญคือทำให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบ และเสื่อมจนหูหนวก

สำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ มีดังนี้ 1.กินหมูสุกเท่านั้น โดยปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อน หรือทำให้สุกจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่กินสุกๆ ดิบๆ และควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ 2.ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วย หรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ให้รีบพบแพทย์ทันทีและต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบด้วย เพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการหูหนวกและเสียชีวิตได้ โรคนี้รักษาหายและมียารักษาใน รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันทำดีในวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาด แก่พระสงฆ์ และไม่ควรถวายอาหารดิบหรือแบบสุกๆ ดิบๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หูดับ หากประชาชน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ร่วมแสดงความคิดเห็น