นักศึกษามทร.ล้านนาเดินขึ้นดอยสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย

นักศึกษามทร.ล้านนาเดินขึ้นดอยสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยในวันที่ 8 กรกฏาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรทุกคณะ จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยขบวนแห่แบบล้านนา เครื่องสักการะ การฟ้อนขันดอกและหางนกยูง เพื่อเป็นการสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ปูชนียบุคคลแห่งล้านนา ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ของมทร.ล้านนาทุกคน ในการที่ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยที่ได้กระทำทุกๆปี โดย มี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมพิธีกว่า 4,000 คน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.นำยุทธ ได้กล่าวว่า”ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนล้านนาในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบกับนักศึกษาทุกคนยังได้ฝึกทำหมากสุ่มหมากเป็ง ต้นธูป ต้นเทียน ซึ่งเป็นเครื่องสักการะแบบล้านนา และได้ฝึกฝนการฟ้อนซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากและกำลังจะสูญหายถ้าหากคนรุ่นใหม่ไม่สืบถอดไว้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น