ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ )

พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) เชียงใหม่ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธี เวียนเทียน เนื่องใน “ วันอาสาฬหบูชา ” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดอุโมงค์ ( มหาเถรจันทร์ ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น