เมืองลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อขายลำไยอินทรีย์

จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อขายลำไยอินทรีย์ เพื่อจัดหาตลาดรับซื้อลำไยในฤดูกาล และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐบาล

( 13 กรกฎาคม 2560 ) ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน น.ส.ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ, หน่วยงานภาคเอกชน , สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน , ผู้ประกอบการ และ หจก.ทองพูนฟู้ดส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายลำไยอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้ผลิตลำไยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต อ.ลี้ โดยมุ่งให้ลำไยได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน เปิดเผยว่า พิธีลงนามข้อตกลงซื้อขาย (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการ กับเกษตรกรผู้ผลิตลำไยอินทรีย์ และลำไยคุณภาพ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน,สำนักงานพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ และ ภาคส่วนที่เกี่ยว ข้อง ในการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ได้กำหนดให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิต เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์

ด้วย จ.ลำพูน มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.คือลำไย โดยผลผลิตลำไยในแต่ละปี ได้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันด้วยสภาพภูมิอากาศ หากในปีใดมีอุณหภูมิเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการติดดอก ออกผล ลำไยจะให้ผลผลิตมากและออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากผลผลิตลำไย ล้นตลาด โดยเฉพาะในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ดังนั้น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด นอกจากการพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว จึงต้องมีการส่งเสริมด้านการเชื่อมโยงด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยการสนับสนุนให้มีการเจรจาพบปะ และตกลงซื้อขายผลผลิตลำไยล่วงหน้า ระหว่างตัวเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ โดยตรง และส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ด้านการตลาดลำไย เพื่อสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดพิธี ลงนามข้อตกลงซื้อขาย (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการ กับเกษตรกรผู้ผลิตลำไยอินทรีย์ และลำไยคุณภาพของ จ.ลำพูน ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการลงนามข้อตกลงซื้อขายดังนี้

– ระหว่าง เกษตรกรผู้ผลิตลำไยอินทรีย์ เครือข่ายสมาคมเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ลำพูน กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟู้ดส์ ผลผลิตประมาณ 50 ตัน
– ระหว่าง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ อ.แม่ทา กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านริมร่อง (ลำไยสวัสดี) ผลผลิตประมาณ 20 ตัน
– ระหว่าง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ อ. แม่ทา กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ถุงทอง ผลผลิตประมาณ 10 ตัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!