ประเพณีที่ทำทุกปี…

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการ ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี
สามีจิกรรมคณะครู เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมให้โอวาท จัดโดย สามเณรชัยภูมิ ไชยวงศ์ ประธานนักเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ ที่พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น