ลงนาม..บันทึกความร่วมมือ( MOU) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ 4 บริษัท ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ( MOU) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผนึกพันธมิตรทำให้คนไทยมีบ้าน ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมเมอริเดียน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น