๐เมืองแกนร่วมปลูกต้นไม้๐

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธี ปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ขยะฝังกลบ โดย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลตำบลสันมหาพน จำนวน 500 ต้น ต้นพยุง ต้นมะขามบ้าน
ต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็กบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น