ประลองความจำเรียนรู้พรรณไม้ กับ Game Application “BotanyMatch”

นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว Game Application
ใหม่ล่าสุด “BotanyMatch” เกมประลองความจำเรียนรู้พรรณไม้ เปิดการ์ด จับคู่พรรณไม้แสนสนุก
สำหรับเยาวชนเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินและ
ประเทืองปัญญา พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด BotanyMatch Application ได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android
ทาง App Store และ Google Play หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 053-841150 และ www.qsbg.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น