จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ จัดกิจกรรม “วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

18 กรกฏาคม 2560 – จ.เชียงใหม่: โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ จัดกิจกรรม วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู” สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 พร้อมวิทยากรผู้มากความสามารถทั้ง 7 ท่านที่จะมาเผยเคล็ดลับการเยียวยาสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด อาทิ พลังงานธรรมชาติ พลังแห่งการเยียวยาตนเอง, พลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร, การล้างพิษทางอารมณ์ หรือ Emotion Detox, โยคะเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ฯลฯ ณ หอธรรม โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ

ภายในกิจกรรม 2 วัน 1 คืนนี้ ทุกท่านจะได้กับวิทยากรหลายท่านที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดูแลสุขภาพที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบเฉพาะตน เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับใช้และใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยพลังจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยได้ค้นหาวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน (โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง) และเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจหลักการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เน้นองค์ความรู้ที่จำเป็น และสำคัญในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ทั้งด้านการเรียนรู้ การฝึกจัดการกับอารมณ์ การออกกำลังกาย และการพลังใช้พลังการเยียวยาจากธรรมชาติ การเรียนรู้จักตนเอง ด้วยวิถีดั้งเดิม และสามารถนามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทุกท่านจะได้พบกับวิทยากรที่จะมาแนะนำการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด อาทิ

คุณหมอวิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ที่จะมาเสวนาเรื่อง “พลังงานธรรมชาติ พลักแห่งการเยียวยาตนเอง” โดยท่านกล่าวว่า “เพียงแค่บริหารตัวเราให้พลังงานไหลเวียนในร่างกายดีขึ้น ร่างกายก็จะดูแลตัวเองได้ แล้วเปิดรับพลังงานบวก ปิดพลังงานที่เป็นลบ และหมั่นเดินพลังภายในให้ดีขึ้น สุขภาพร่างกายและจิตใจก็ดีขึ้น”

คุณล้วนชาย ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีรังกรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ที่จะมาเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์จากมุมมองผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และหลักการดูแลสุขภาพแบบอายุวัฒนะ” ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในมุมมองของผู้ที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คุณแม่สาวิกา ว่องวานิช และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว และแนะนำการดูแลสุขภาพแบบอายุวัฒนะตามหลักการของ Blue Zone Principle ที่จีรังได้รวบรวมจากการสำรวจและวิจัยของ National Geographic ที่ศึกษาการใช้ชีวิตของผู้มีอายุยืนทั่วโลก เพื่อไขปริศนาการมีสุขภาพที่ยั่งยืน
คุณจุไรรัตน์ ร่มลำดวน บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “พลังธรรมชาติฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างไร” เปิดเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ จากผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ การฟื้นฟูสุขภาพ แนวพลังธรรมชาติบำบัด จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และบอกเล่าแนวคิดหรือวิธีการที่สามารถพาตัวเองก้าวผ่านความคิด ความกลัว และแรงกดดันมาได้

คุณครูแป๋ม ปาเมล่า โปม่าร์ จะมาเชิญทุกท่านทำ “กิจกรรมทำลายกำแพงความคิดด้วยการล้างพิษทางอารมณ์ Emotion detox” ความเครียด เป็นทั้งต้นกำเนิดและอาหารที่คอยหล่อเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้งอกเงยและเติบใหญ่ขึ้น วิธีการกำจัดความเครียดไมใช่เรื่องยาก และมีวิธีการมากมายในการสลัดความเครียดให้หลุดไป เพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะจัดการกับความเครียดและอารมณ์ได้ลึกแค่ไหน? เลือกวิธีการให้เหมาะสม เพื่อปลดตัวเองให้หลุดออกจากกระบวนการความคิดที่เป็นบ่อเกิดความเครียดและอารมณ์ที่ขุ่นมัว ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า ล้างพิษทางอารมณ์ Emotion Detoxification

คุณครูหนุ่ม Yoga Home by Kru Num กิจกรรม Work Shop “โยคะ เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย และ จิตใจ” การดูแลสุขภาพด้วยการออกำลังที่ง่าย และได้ประโยชน์จริงจากการนำศาสตร์ความรู้โยคะ นำมาผสมผสาน และปรับใช้สำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้ประโยชน์สูงสุด เหมาะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย

คุณสิทธา แผ่นทอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์สุขภาพกับการข้ามผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดจนมาถึงปัจจุบัน ในหัวข้อ “สุข…ที่ทนทุกข์(โรค)ได้” กำลังใจ จากครอบครัวเล็กๆ ที่พร้อมพาให้ฮึดสู้และก้าวไปด้วยกัน ทำให้ใจฮึดสู้และผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่ตามเข้ามาในชีวิตได้ “วันนี้ผมมีความสุขที่สุด บนความทุกข์ที่สุดของร่างกาย

คุณอุสา ศรีสุวรรณ หรือคุณหนึ่ง ผู้ดูแลชมรมเบิกฟ้าล้านนา กิจกรรม “มาลาอธิฐาน” พลังแห่งความหวัง พลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถนำเราข้ามผ่านความกลัวได้ โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เยียวยาจิตใจ จากภายในสูภายนอกด้วยแรงอธิษฐานและศรัทธา ความเชื่อมั่นและพฤกษาบำบัดพาให้ผู้หญิงคนหนึ่งข้ามผ่านความสิ้นหวังทั้งปวง เยียวยาชีวิตจนกลับสู่เป็นปกติตราบจนทุกวันนี้

โดยการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งกาย จิต อารมณ์ และวิถีธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคม ใส่ใจสุขภาพ และเข้าใจวิธีการดูแลฟื้นฟูตนเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงช่วยกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้เกิดความตระหนักในการฟื้นฟูตนเอง ทั้งสภาพอารมณ์ และจิตใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วยได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น