เตรียมการ……พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

     พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พุทธสมาคม , ยุวพุทธิกสมาคม , กลุ่มหนุ่มสาว, ลูกเสือชาวบ้าน  และ สมบูรณ์ กันทะปา ที่ปรึกษาฯ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรายการรถด่วนขบวนพิเศษ  เทศน์ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ประ จำปี 2560 โดยจะมีพระวิทยากรเป็นองค์เทศน์นาธรรม ท่ามกลางคณะกรรมการแต่ละแห่งเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ที่ห้องประชุมวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น