ชาวบ้าน 500 ครอบครัวเดือดร้อน สำนักนายกฯลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีไนท์ซาฟารี ยกเลิกโควต้าส่งอาหารสัตว์

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 ก.ค.2560 ที่ลานคัดผักผลไม้อาหารสัตว์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน พร้อมคณะเดินทางมาแก้ไขปัญหาให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และสมาชิกเครือข่าย 4 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์เชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตอาหารสัตว์ส่งให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจำนวนกว่า 200 คน ให้การต้อนรับ

พร้อมมีการประชุมร่วมกับชาวบ้าน กรณีไนท์ซาฟารีไม่ทำตามพันธสัญญาประชาคม และไม่ทำตามพระราชกฤษฎีกาสำนักงานท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.เดิม ) ทำไว้เมื่อ พ.ศ.2548 ที่เริ่มก่อตั้งไนท์ซาฟารีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแผนแม่บทชุมชน 17 แผนชุมชน ที่เหลือบริหารอยู่เพียง 2 แผนชุมชน คือบริการสี่ล้อแดงรับจ้าง และวิสากิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และวันนี้ไนท์ซาฟารีก็จะขอยกเลิกโควต้าไม่ให้วิสาหกิจส่งอาหารสัตว์อีก ที่จะหมดสัญญา 30 ก.ย.2560 นี้

ปัญหาคือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และเครือข่าย 500 ครอบครัว ถูกเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตัดโควต้าส่งอาหารสัตว์มานาน กลุ่มวิสาหกิจร้องศาลปกครองครั้งแรกวันที่ 6 ม.ค.2551 เรื่องที่ผู้บริหารไนท์ซาฟารี ถอดอาหารสัตว์ ชนิด เนื้อ เนื้อหมู ปลาทู ไก่ อาหารสำเร็จรูปจากกลุ่มนำไปประมูล ปัญหายึดเยื้อมานาน จนกระทั้งวันที่ 11 ต.ค.2559 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์เชียงใหม่ ให้นาย เศวต เวียนทอง ทนาย ความยื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารพิงคนคร ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และ ผอ.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ หมายเลขดำที่ 309/2559 ศาลมีคำสั่งให้ทั้งสองฝ่ายชี้แจงต่อศาล ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างชี้แจงต่อศาลอยู่ จากนั้นวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาสมาชิกวิสาหกิจและเครือข่าย จำนวน 500 ครอบครัวด้วย

ต่อมาที่ 25 ก.พ. 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมา จ.เชียงใหม่ นายดี จันทคลักษณ์ ประ ธานวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ยื่นหนังสือทวงถามกรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ยื่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาสมาชิกวิสาหกิจและเครือข่ายจำนวน 500 ครอบครัวอีก เรื่องก็เงียบไป

ล่าสุดวันที่ 30 มิ.ย.2560 นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมสมาชิกเครือข่ายและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าบ้านโฮ่ง ได้เดินทางเข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณีปัญหาของวิสาหกิจชุมชนฯ กับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ ผอ.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีปัญหากันมายาวนานที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยยื่นเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทม. เพราะถือว่าไนท์ซาฟารี ไม่ทำตามพันธสัญญาประชาคม และไม่ทำตามพระราชกฤษฎีกา สำนักงานท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.เดิม ) จนกระทั้งวันนี้นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมน ตรี พร้อมคณะได้มารับฟังปัญหากับชาวบ้านดังกล่าว

นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการฯ กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดจะให้ดำเนินการเสร็จสินได้ภายในเดือน ส.ค. 2560 นี้ เพราะการส่งอาหารสัตว์ของวิสาหกิจฯ จะหมดสัญญากับไนท์ซาฟารีในเดือน ก.ย.2560 ที่จะถึงนี้แล้ว ก็เป็นห่วงเรื่องอาชีพและเรื่องปากท้องของชาวบ้าน หากกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนก็จะเสียดอกเบี้ยและไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผล ผลิตทางการเกษตรอีก อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว จะมอบให้ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ และ จ.เชียงใหม่ดำเนินการประสานวิสาหกิจชุมชน ให้เจรจาพูดคุยกันกับทางผู้รับผิดชอบที่บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบปัญหา ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานบอร์ดสำนักงานพิงคนคร ก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะเท่าที่ผ่านมาเพียงไม่มีการพูดคุยกันเท่านั้น ผู้ตรวจราชการฯกล่าว

นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาของสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ประชาชนไม่พอใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ได้ร้องศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ไปหมดแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไปนานหลายปี จนกระทั้งล่าสุดต้องเดินทางไปร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กทม. แต่เมื่อผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมารับฟังปัญหา ให้คำตอบเพียงมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่แก้ไขปัญหาให้ ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นใจกระบวนการทำงานในระดับจังหวัด เพราะผู้ที่ดูแลไนท์ซาฟารีที่เป็นประธานบอร์ด คือผวจ.เชียงใหม่ และปัญหาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ก็ฟ้องผู้บริหารพิงค์นคร และผู้บริหารไนท์ซาฟารีอยู่แล้ว ดังนั้นการต่อสู้ของชาวบ้าน 500 ครอบครัว ต่อไปได้หวังเพียงเข้าสู่กระบวนการทางศาล เท่านั้น นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น