สมาคมร.ร.เอกชน ชม. จัดประชุมใหญ่ปี2560

เมื่อวันที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1/2560) โดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตัวแทนสถาบันการศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมเพื่อสรุปผลงานปีการศึกษา 2559 พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการในปีการศึกษา 2560 และปรึกษาวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงรายหัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนชมกิจกรรมและรับบริการจากกลุ่มโรงเรียนนอกระบบ จากนั้น เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารแถลงสรุปผลงานปีการศึกษา 2559 และชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2560 เวลา 10.00 น. เป็นการพบปะคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธาน กศจ. และผู้แทน , ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขา กศจ. , ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศจ.จังหวัดเชียงใหม่) เวลา 11.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการบริหารและพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมต่อไป ภายในงานครั้งนี้ยังมีการแจกสินค้า และการแสดงสินค้าคุณภาพจากบริษัท ร้านค้าต่างๆ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น