ประชุมสังสรรค์..

ปิยะพันธ์ ไชยทา ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน มอบหมายให้ ธวัช ชัยแก้ว และ ไฉน ไชยคำวัง กรรมการ จัดประชุมสังสรรค์และอวยพรวันเกิดสมาชิกที่เกิดเดือนกรกฎาคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานของมูลนิธิชมรมฯ ในการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศล-สังคมที่ด้อยโอกาส ที่สวนอาหารเสน่ห์ชายน้ำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น