ชาวสวนลำไยสะอื้น ยิ่งเก็บยิ่งขายยิ่งจุก

เกษตรกรชาวสวนลำไย บ้านสัน บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ลำพูน เปิดเผยว่า ราคาลำไยวันนี้(22กรกฎาคม60) เกรดเอเอ.ช่วงเช้ายังเปิดราคาที่กิโลกรัมละ 15 บาท เกรดเอ. ราคา 10 บาท เกรดบี 5บาท ส่วนซีไม่รับ เป็นราคาที่มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ทำไปแทบไม่คุ้มทุน เพราะต้นทุนผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-20 บาท หากจะจ้างเก็บค่าแรงช่วงนี้ก็ปาเข้าไปวัละ 3-4 ร้อย ต้องเลี้ยงข้าว เลี้ยงเครื่องดื่มช่วงเย็นตอนนำไป ส่งล้งอีก แทบไม่เหลืออะไร


ด้านนางประนอม อุตตมะโน ชาวสวนลำไย บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง ลำพูน กล่าวว่า ผลผลิตในช่วงนอกฤดูราคาพอได้ แต่ในฤดูมีลำไยออกมามาก ทำให้ราคาที่ตั้งใจไว้ ไม่คุ้มทุน ส่วนใหญ่จะเหมาขายยกสวน แม้จะคิดเก็บเม็ดจุกขายแต่สู้ค่าแรงรายวันไม่ไหว


ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรบางส่วน ได้ยื่นเรื่องต่อกองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดลำพูน โดยมีพ.อ.พงศ์มิตร ปินปังคง เสนาธิการกองกำลังฯ รับเรื่อง เพื่อขอให้ช่วยประสานงาน หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดจัดการลำไย ไม่ให้ราคาตกต่ำลงไปอีก เพราะเป็นรอบปีที่ราคาลำไยตกต่ำมาก เพราะผลผลิตกระจุกตัวในฤดู


…บรรยากาศจุดร่อน…รับซื้อ..ที่ป่าซาง ลำพูน
อย่างไรก็ตาม เครือข่าย เกษตรกรชาวสวนลำไย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ยืนยันว่า ปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในช่วงนี้ มีมานาน แต่ปีนี้ลำไยออกมาเยอะ ประกอบกับล้ง จุดรับซื้ออยู่ในมือกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ๆ ที่กำหนดราคาได้ ยิ่งเร่งเก็บหนีฝน และจ้างแรงงานรายวันอีก ยิ่งแย่ เพราะต้นทุนสูง ราคาเกรดจัมโบ้ หายไปจากช่วงเปิดฤดูร่วม 10 บาท ถ้าไม่รีบเร่งแก้ปัญหาก็จะมีการออกมาประท้วงอีกเหมือนฤดูกาลที่ผ่านๆมา
ต้นฤดูผลผลิตลำไยที่ลำไยสดตะกร้าขาว เกรด เอเอ. ราคา 33 บาท เอ 28 บาท บี 20 บาท ซี 10 บาท และลำไยสดรูดร่วง เกรด เอ เอ 25 บาท เอ 18 บาท บี 12 บาท ซี 2 บาท


…ลำไยมัดจุก../แปรรูปผลผลิต..ทางแก้ปัญหาราคาลำไยร่วง
นายสุธน ปิ่นแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน ในฐานะผู้จัดการแปลงใหญ่ลำไย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กล่าวว่าตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง เป็นแหล่งผลิตลำไย แหล่งใหญ่ เคยประสบปัญหาด้านราคาเพราะต่างคนต่างทำ เมื่อรวมกลุ่มกันกว่า 80 ราย ในพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ จากที่มีมากกว่า 2 หมื่น
ผลการดำเนินงานกว่า 3 ปีที่ชาวสวนรวมแปลงใหญ่ ครอบคลุม 1 ตำบล 9 หมู่บ้าน มีการผลิตปุ่ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ใช้ ทำให้ต้นทุนผลิตลดลง ทำลำไยให้ออกผลทั้งปี เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคา ประกอบกับมีการแปรรูปผลผลิตด้วย ทำให้สมาชิกไม่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุตัวเลขผลผลิตลำไยปีการผลิต 59/60 ในพื้นที่พะเยา มีผลผลิตรวม 31,347.24 ตัน เกษตรกรปลูกลำไย 10,427 ราย พื้นที่ให้ผลผลิตลำไย 56,916 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกลำไย 312,985 ไร่ให้ผลผลิต 297,443 ไร่ ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดกว่า 250,000 ตัน ในฤดูกาลช่วงมิถุนายน-กันยายน กว่า 134,000 ตัน และนอกฤดูกาลช่วงมกราคม-เมษายน และตุลาคม-ธันวาคม ประมาณ 120,000 ตัน ลำไยลำพูนประมาณ 201,200 ตัน พื้นที่ปลูกกว่า 270,125 ไร่ มีเกษตรกรปลูกลำไยทั้งจังหวัดฯ 44,425 ราย ลำไยในฤดู ระหว่าง 100,773 ตัน และนอกฤดู 100,427 ตัน
นอกจากนั้นยังแจ้งจุดรับซื้อลำไย ในพื้นที่ ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดลำพูนค่อนข้างจะมีล้งมากกว่าพื้นที่อื่น เพราะเป็นแหล่งผลิตใหญ่ มีลำไยออกมามากในช่วงนี้ ประมาณ 90 ล้ง โดยเป็นล้งจีน 67 ราย ที่เหลือเป็นล้งเวียดนาม มาเลย์ และสิงคโปร์ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น