มะเขือแจ้จัดกิจกรรม…

เมื่อวันที่20 กรกฎาคม 2560 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูนพร้อมคณะฯได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลําพูน สาขาตำบลเวียงยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย ที่ผ่านมา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น