เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แถลงสื่อฯว่า ได้มอบหมายให้ ปภ.ทุกจังหวัด ประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดทำแผนแจ้งเตือนภัยและอพยพในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพื่อให้ประชาชนอพยพหนีภัยทันท่วงที ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทยปลอดภัย”
ทั้งนี้อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่มเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ทำให้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ปัจจุบันมีมิสเตอร์เตือนภัยที่พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 30,795 คน แยกเป็น พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 10,179 คน ใน 3,567 หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ 17,191 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัย และปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกประเภทภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย


0..ที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงภัยน้ำป่า ดินถล่ม ส่วนที่ราบลุ่มเสี่ยงน้ำท่วม..นาล่ม..ต้องระวังภัยระยะนี้
ทางด้านนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่อุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่ง จากพายุดีเปรสชั่นช่วง 25-29 กรกฎาคม 2560 มีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยง รวมถึงเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ระยะนี้ประชาชน ควรติดตาม และเฝ้าระวังสถานการร์ฟ้าฝนที่อาจตกหนักและดินถล่ม น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงได้ ซึ่งเชียงใหม่มีโซนเสี่ยงหลายแห่ง ในเขตสายเหนือและใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น