เปิดงานวันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยามและวันภาษาไทย

เปิดงาน…..ธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยามและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น