คณะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 เยือนไนท์ซาฟารี

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2017 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น