การเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้

    สมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้” แก่ จนท.ฝ่าย ธ.ก.ส.ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น