แสดงความยินดีและต้อนรับ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คนใหม่

 

รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ พร้อมบุคลากร สพล.เชียงใหม่ แสดงความยินดีและต้อนรับ พลโท ภาณุ โรจนวสุ ที่ได้มารับตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คนใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น