ลำพูน-เชียงใหม่ เปิดแผน ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไย

นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกลำไยในพื้นที่นั้น ทางจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งหาแนวทางแก้ไข ด้านราคาโดยผลผลิตลำไยในฤดูกว่า 134, 106 ตันนั้น ความต้องการบริโภคในประเทศคาดว่าจะมีราวๆ 53,643 ตัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 16,092 ตัน และส่งออก 37,550 ตัน

จากการหารือร่วมกันทั้งภาครัฐ-เอกชน สรุปร่วมกันว่า จะใช้กลไกปกติกระจายผลผลิต เช่น บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด 1,000 ตัน หอการค้า 500 ตัน สภาอุตสาหกรรม 500 ตัน วิสาหกิจชุมชน 3,590 ตัน องค์การตลาด 1,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 814 ตัน เป็นต้น รวม 80,463 ตัน ส่วนการแปรรูปจะส่งเข้าโรงงานแปรรูปกระป๋อง 12,070 ตัน แปรรูปอบแห้ง 68,394 ตัน แบ่งเป็นอบแห้งเนื้อสีทอง 8,046 ตัน และอบแห้งทั้งเปลือก 60,348 ตัน

ทางด้านนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จ.ลำพูน กล่าวว่าจากการประชุมคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่ลำพูน ได้ข้อสรุปว่า จากปริมาณลำไยในฤดู ปีการผลิต 2560 จำนวน 127,934 ตัน ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ก.ค.ร้อยละ 40 ประมาณ 51,000 ตัน ช่วงเดือน ส.ค.อีกร้อยละ 50 (63,967 ตัน) และเดือน ก.ย.ร้อยละ 10 (12,794 ตัน) ผลผลิตมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 57

ตลาดส่งออกลำไยไปต่างประเทศ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งจากตลาดจีนและตลาดอินโดนีเซีย (ยังไม่เปิดโควตานำเข้า) ทำให้ขณะนี้ราคาผลผลิตเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง วันละ 1-2 บาท ทุกเกรดราคาลำไยรูดร่วง ( 25 ก.ค.60) เกรด เอเอ. ราคา 12 บาท เกรด เอ. ราคา 7 บาท เกรด บี ราคา 4 บาท และ เกรด ซี ราคา 1 บาท บางล้งไม่รับซื้อด้วยซ้ำไป

ราคาลำไยวันนี้

น.ส.ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน เปิดเผยว่า ในส่วนความเดือดร้อนของชาวสวนลำไย ลำพูนนั้นได้ยื่นหนังสือกับจังหวัด ประสานงาน เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ที่จะช่วยให้ราคาลำไยรูดร่วงอยู่ในระดับ เกรด เอ เอ.ราคา 17 บาท เกรด เอ. ราคา 12 บาท เกรด บี ราคา 9 บาท ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือถึง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ให้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวแล้ว

ในขณะที่นางจำเนียร แสนราชา เกษตร จ.ลำพูน กล่าวว่า ผลผลิตลำไยในฤดูปีนี้ ค่อนข้างเป็นปีที่ผลผลิตออกมามากคาดว่าจะมีกว่า 127,934 ตัน หากคิดราคาเฉลี่ย กก.ละ 10 บาท จะมีมูลค่ากว่า 1,270 ล้านบาท แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ก็พบว่าลูกค่อนข้างเล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขาย ประกอบกับผลผลิตมากพร้อม ๆ กัน ราคาก็ลดลงเรื่อยๆ เช่นช่วง สัปดาห์ที่แล้วลำไยช่อสด เกรด เอ เอ.กก.ละ 29 บาท เกรด เอ. 24 บาท/กก. เกรด บี 19 บาท/กก. และเกรด ซี 10 บาท/กก. ส่วนลำไยรูดร่วง เกรด เอเอ.กก.ละ 15-16บาท เกรด เอ 12-13 12 บาท/กก. เกรด บี 7 บาท/กก. และเกรด ซี 2 บาท/กก.

ชาวสวนเร่งเก็บลำไย

ดังนั้นเมื่อราคาตกต่ำ ก็มีการวางแนวทางที่จะบริหารจัดการผลผลิตลำไย 127,934 ตัน โดยมุ่งส่งออกและแปรรูป 60% เข้าสู่กระบวนการอบแห้งทั้งเปลือก และอบแห้งเนื้อสีทอง เพื่อส่งออกไปต่างประเทศด้วย ขณะนี้กลุ่มผู้ประ กอบการ ในพื้นที่เชียงใหม่ -ลำพูน กำลังเร่งดำเนินการรับซื้อผลผลิตชาวสวน ส่วนตลาดการบริโภคลำไยสดอีก 40% จะส่งออกไปตลาดจีนและอินโดนีเซีย 30-35% ที่เหลือจะเปิดตลาดโรดโชว์กระจายผลผลิตไปยังจังหวัดที่ไม่มีลำไยต่อไป

ผู้ประกอบการเร่งอบแห้งลำไยทั้งเปลือกส่งตลาดจีน

ขอบคุณ : สำนักงานพาณิชย์ลำพูน-ข้อมูล/ภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น