ตำรวจภูธรภาค 5 นำกำลังพลและประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางนํ้าไหล ในฤดูนํ้าหลาก

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณริมแม่นํ้าปิง ด้านหลังอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตำรวจภูธรภาค 5 แก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางนํ้าไหล ในฤดูนํ้าหลากŽ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณริมแม่นํ้าปิง ด้านหลังอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตำรวจภูธรภาค 5 แก้ไขปัญหาผักตบชวา เปิดทางนํ้าไหล ในฤดูนํ้าหลากŽ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด และเก็บเกี่ยวผักตบชวาบริเวณพื้นที่ริมแม่นํ้า ปิง เพื่อเปิดทางให้นํ้าไหลสะดวกในช่วงฤดูฝน และลดปัญหาการอุดตันของสิ่งปฏิกูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อช่องทางการระบายนํ้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านแหล่งนํ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณในการรักษา สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนŽ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข คมนาคม/สื่อสาร สวัสดิการสังคม/การศึกษา และอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น