ประธานมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาว สู่ชุมชน แสดงความยินดีกับ วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้บริหารบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด

             รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาว สู่ชุมชน แสดงความยินดีกับ วรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้บริหารบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด และที่ปรึกษามูลนิธิฯ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559 โดยมี ธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการมูลนิธิฯ มาร่วมด้วย ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น