รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว รุ่นที่ 2

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น