ลำพูนลงนามความร่วมมือการค้า ไทย – จีน

พาณิชย์ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศจีน

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ต้าปัง จำกัด จังหวัดลำพูน โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวมอบแนวทางนโยบายของจังหวัดลำพูน หัวข้อ “ลำไยผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าส่งออกที่สำคัญของส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทย” ซึ่งในงานมีคณะผู้มีเกียรติจากประเทศจีน อาทิ กงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ คณะนักธุรกิจจากประทศจีน และคณะจากประเทศไทย ประกอบไปด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน เสธ.กกล.รส.จังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน ธนาคารกสิกรไทย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน กลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ บริษัท ต้าปัง จำกัด มีตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 6 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดำเนินธุรกิจแปรรูปพืชผลทางการเกษตรรายใหญ่ของจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ส่งออกไปยังประเทศจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น