ชูเอสเอ็มอีออนไลน์ หวังเปิดช่องทางตลาด

สสว. เสริมแกร่ง SMEs ออนไลน์จับมือ มทร. ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคเหนือ-กลาง ต่อยอดความรู้ความพัฒนาสู่ E-commerce เป็นรูปแบบ หวังกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรม SMEs E-Commerce ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย หวังกระตุ้นการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสาน เครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและยังเป็นการสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ใครมีช่องทางการจำหน่ายและมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ อีกทั้งได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยร่วมดำเนินการ คือ มทร. ธัญบุรี จัดอบรมตั้งแต่เรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้าการสร้างโปรโมชั่น กระบวนการตัดสินใจซื้อจัด การด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งตอบข้อซักถามลูกค้าและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาที่น่าสนใจคือเรื่อง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ในยุค 4.0 และกลยุทธ์การขายของออนไลน์และการสร้างความต้องการสินค้าผ่าน FACEBOOK โดย นายสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ) ซึ่งสำหรับการอบรมฯ ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้มีจำนวน 21,700 ราย สมัครเข้าโครงการและมีสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพัฒนาความพร้อมสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 32,500 ผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอด คือการมีสินค้าหรือบริการขึ้นอยู่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 25,000 ผลิตภัณฑ์ เกิดสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาโปรแกรมธุรกิจไม่น้อยกว่า 8 รายและมียอดขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 2-3 ปีไม่น้อยกว่า 210 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น