คึกคัก

นักวิ่งจากทั่วทิศมาร่วมในงานการกุศลวิ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยสวนดอกและภูมิภาค ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดพร้อมกับอีกสอง คณะแพทย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหา วิทยาลัยขอนแก่น โดยออกสตาร์ท ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อ 28 ก.ค.60

ร่วมแสดงความคิดเห็น