นายอำเภอแม่ริมจัดกิจกรรม “BiG Cleaning Day” บูรณาการทำความสะอาดลำน้ำคูคลองตำบลห้วยทราย

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “BiG Cleaning Day” ลำน้ำคูคลอง ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่ง

แวดล้อมเพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 ร่วมกับอำเภอแม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย นำโดยนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจ สภ.แม่ริม ทหารจากกรมรบพิเศษที่ 5 กองพันพัฒนาที่ 3 ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสาที่ 4 อ.แม่ริม สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำในตำบลห้วยทราย
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทำความสะอาดลำคลอง นอกจากจะนำเศษวัชพืชออกจากลำน้ำแม่ริม ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ปิงแล้ว เพื่อให้เกิดความสะอาด และสามารถไหลได้อย่างสะดวก หากเกิดน้ำหลากจะไม่ทำให้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและทำลายพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 700 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ถึง 400 ครัวเรือน

สำคัญสุดกิจกรรม “BiG Cleaning Day” บูรณาการทำความสะอาดลำน้ำคูคลองตำบลห้วยทราย ต่างร่วมมือร่วมใจเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.

ร่วมแสดงความคิดเห็น