ปรีชา – กรรณรัตน์ บุณยินทุ มอบเงินจำนวน 100,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ปรีชา – กรรณรัตน์ บุณยินทุ มอบเงินจำนวน 100,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธโดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดีชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น