PEA เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 PEA จังหวัดเชียงใหม่ , PEA สาขา อ.สันกำแพง PEA , สาขาย่อย อ.แม่ออน โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ มอบหมายนางจรัสศรี มณีลดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 9 นายไกรศรี อินโปธา ผู้จัดการ การไฟฟ้าฯ อ.แม่ออน นำผู้บริหาร พนักงาน คณะทำงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ PEA ออกให้บริการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานราชการฯ พบประชาชน” โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่,

ในโอกาสนี้ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมบูธนิทรรศการของ PEA ทั้งนี้ PEA เชียงใหม่ สันกำแพง แม่ออน ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้บริการรับคำร้องต่าง ๆ ทุกชนิด ให้คำปรึกษาการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า ฯลฯ แนะนำชุดสาธิตสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เกมทดสอบประสาทสัมผัส ฯลฯ พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน แนะนำ การใช้งาน PEA Mobile Application และยังได้นำรถบริการเคลื่อนที่ PEA Mobile Shop มาบริการประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น