ประชาชนชาวเชียงใหม่ เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 700 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กทม.
วันที่ 4 ส.ค.60 ประชาชนชาวเชียงใหม่ จำนวน 700 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กทม. โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งได้ออกเดินทางเมื่อช่วงเย็น วันที่ 3 ส.ค.60 มีนายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ ทหาร และตำรวจ ร่วมปล่อยขบวนรถส่งคณะเดินทาง ที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี

ซึ่งทาง จ.เชียงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรถบัส จำนวน 18 คัน สำหรับการเดินทางของประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมเดินทาง ได้แก่ อ.แม่อาย อ.พร้าว อ.ฝาง และ อ.กัลยาณิวัฒนา อำเภอละ 160 คน และผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน ทั้งนี้ กระ ทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ จ.เชียงใหม่ อำนวยความสะดวก ในการนำประชาชนเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กทม.

โดยจัด จนท.พลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยพยาบาล คอยดูแล อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร และความปลอดภัยในการเดินทาง ระยะที่ 2 ส่วนในครั้งที่ 7 จ.เชียงใหม่ กำหนดเดินทาง ในวันที่ 11 ก.ย.60 ซึ่งจะนำประชาชนจาก อ.สันกำแพง อ.สันป่าตอง อ.สันทราย อ.สะเมิง อ.สารภี และผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น