อบจ.เชียงใหม่จัดบรรยายด้านการศึกษา ให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองชุมแสง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดบรรยายการบริหารจัดการที่ดีด้านการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้คณะเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายการบริหารจัดการที่ดีด้านการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวบุษบง จันทเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการบรรยายและต้อนรับคณะเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายก ศรชัย อธิปฏิเวชช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมแสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเทศบาลเมืองชุมแสง ในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น