สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมทบทุน……บริษัท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัดและบริษัทโตโยต้าริช จำกัด สำนักงานใหญ่มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น