ลำไยน้อยลงราคาดีขึ้น ชาวสวนเมินปลูกลำไย

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่าจากการนำคณะเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เกี่ยวข้องลงติดตามสถานการณ์รับซื้อผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2560 ทั้งที่อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง และอำเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกลำไยแหล่งใหญ่ และมีผู้ประกอบการรับซื้อลำไย และแปรรูปลำไย พบว่า ลำไยสด (รูดร่วง) ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนคาดว่าจะสูงขึ้นอีก เนื่องจากลำไยเริ่มน้อยลง ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า 60% (76,760 ตัน) ความต้องการของโรงงานแปรรูปยังมีต่อเนื่อง ราคารับซื้อลำไย (รูดร่วง) เกรด เอเอ. 14 -15 บาท/กก. เกรดเอ.กก.ละ 7-8 บาท บี. กก.ละ 4-5 บาท และ เกรด ซี. กก.ละ 1-2 บาท


เฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน

สถานการณ์ส่งออกสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. – มิ.ย.) ลำไยสด 300,650 ตัน คิดเป็นมูลค่า 267.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.36 ตลาดหลัก คือ เวียดนาม (127.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน ( 92.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อินโดนีเซีย ( 30.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ฮ่องกง (12.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ มาเลเซีย (มูลค่า 1.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ส่วน ลำไยแห้งส่งออก 27,301 ตัน คิดเป็นมูลค่า 49.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตลาดหลัก คือ เวียดนาม (39.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน ( 6.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ฮ่องกง ( 1.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อินโดนีเซีย ( 0.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และพม่า (มูลค่า 0.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลำไยแช่เย็นจนแข็งส่งออก 11 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดหลัก คือ ฮ่องกง และญี่ปุ่น
ลำไยกระป๋องส่งออก 2,896 ตัน มูลค่า 5.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง13.25 % ตลาดหลัก คือ มาเลเซีย ( 1.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สิงคโปร์ (0.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อเมริกา ( 0.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อินโดนีเซีย ( 0.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และกัมพูชา ( 0.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ทางด้านนางนิยะดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า ราคาลำไยในพื้นที่เชียงใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น เกรดเอเอ.รูดร่วง อยู่ระหว่าง 15-17 บาท เกรด เอ 8-9 บาท บี4-5 บาท ซี 1-3 บาท ส่วนลำไยช่อ เกรดเอเอ.28-32 ซึ่งผลผลิตในพื้นที่เก็บแล้วกว่า 80,230 ตัน หรือ 59.83 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีกราวๆ 54,983 ตัน ประมาณ 41 % ราคาน่าจะทรงตัวและดีขึ้นเพราะล้งเริ่มปรับราคาตามกลไกตลาด ประกอบกับลำไยเริ่มน้อยลง


เชียงใหม่ราคาลำไยทุกเกรดปรับตัวขึ้น 2-3 บาท
ด้านเครือข่ายชาวสวนลำไย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน กล่าวว่า ลำไยในฤดูปีนี้ถือว่าราคาแย่กว่าทุกรอบปีที่ผ่านๆมา เพราะเปิดราคาต้นฤดู 20-21 บาทไม่ถึงอาทิตย์ก็ลดลงมาจนถึง 12-14 บาท ทำให้ชาวสวนลำไยเดือดร้อน แต่ไม่ถึงขั้นออกมาประท้วงเพราะมีลำไยนอกฤดูมาช่วยไว้ ซึ่งต่อไปคงต้องปรับตัวกันมากกว่านี้ โดยไม่พึ่งพาหน่วยงานของรัฐฯ และหันมารวมเกษตรแปลงใหญ่ ทำกันเป็นกลุ่ม ทำนอกฤดู มีผลผลิตออกตลอดจะลดความเสี่ยง ลดการขาดทุนด้วย หรือถ้าไม่ไหว ไม่อยากเป็นเครือข่าย ทำสวนให้ล้งจีน ล้งนอกพื้นที่ก็ โค่นต้นลำไยหันมาทำเกษตรผสมผสานกัน
ขอบคุณ : พาณิชย์ จ.ลำพูน -ภาพ/ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น