เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบปุ๋ยมูลสัตว์ 500 กิโลกรัม   

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เข้าร่วมโครงการเมืองเล็นรวมใจปลูกต้นดาวเรืองและปอเทืองเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงเวลาวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 5,000 ต้น          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้มอบปุ๋ยมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการทำความดีเพื่อแม่ และเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานและการปลูกดอกดาวเรืองให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพ โดยมี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นผู้มอบ และนายบัณฑิต เกษร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเล็น เป็นผู้รับมอบ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น