โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ “ดอกแก้วแทนใจลูก ถวายแด่พ่อ”

ดอกไม้ถวายพ่อ……………….นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ “ดอกแก้วแทนใจลูก ถวายแด่พ่อ” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น